Általános Szerződési Feltételek

A szolgáltató neve: Trend Padlók Kft.

A szolgáltató székhelye:6200, Kiskőrös Mészáros Lőrinc utca 58.fsz.2

A szolgáltató elérhetősége üzletek címe:

Trend Padlók Baja

6500,Baja Petőfi Sziget 26.(Vizafogó Étterem mellett)

+36304910968

Trend Padlók Kiskőrös

6200, Kiskőrös Kossuth Lajos utca 4.

+36301733957

Az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@trendpadlok.hu

Cégjegyzékszáma: 03-09-130163

Adószáma: 22673989-2-03

Telefonszámai: +36301733957

A szerződés nyelve: magyar

Vásárlási feltételek

 

1. Szolgáltató és Vevő közötti szerződés a vevő által elektronikus úton leadott megrendeléssel és annak Szolgáltató általi e-mailen történő visszaigazolásával jön létre. A regisztrációs lap téves vagy hibás kitöltése esetén a regisztráció érvénytelen. Az ebből származó esetleges téves teljesítésért a Szolgáltató semmilyen formában nem vállal felelősséget. Téves regisztrációból eredő téves címre való kiszállítás díját vevő köteles szolgáltatónak megfizetni.

2. Vevő a leadott megrendelést annak továbbításától számított 24 órán belül írásban (e-mail, fax) lemondhatja. Az írásbeli lemondásról szolgáltató írásbeli e-mail visszaigazolást küld.

3. Vevő a vásárlástól a termék kifizetése és átvétele utáni 8 munkanapon belül elállhat. Az elállás joga a szállítási állapotban, szőnyegek,parkettánál,laminált padlónál vinyl padlónál kizárólag,eredeti csomagolt állapotban áll fenn. Ez esetben a szolgáltató a termékekre 100%-os visszafizetési garanciát biztosít. Ennek feltétele továbbá, hogy Vevő az árut annak eredeti csomagolásában, okirataival együtt visszajuttatja Szolgáltatónak és a visszajuttatással kapcsolatos költségeket, valamint a termékben bekövetkezett esetleges (pld. rendeltetésellenes használatból eredő) kárt megtéríti. Szolgáltató a vevő által kifizetett összeget az áru visszaszolgáltatásától számított 30 napon belül köteles visszafizetni. Több színben választható terméknél a vevő által megrendelt színű ,formájú és méretű egyedileg gyártottnak minősül. Ezekkel a termékekkel kapcsolatosan és a vevő egyedi megrendelése (kifejezett kérésére, illetve utasításai) alapján előállított termékkel kapcsolatosan vevő elállási jogát nem gyakorolhatja.

4. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a regisztráció adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, (és a vevő nem kapott rendelés-visszaigazolást ezen okból) az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse

Szállítási feltételek:

 

1. Szállítási határidő:
A szállítási határidő termékenként változó és körülbelüli időpontot jelent általában 1-6 hét. Az áru pontos beérkezéséről az áruház e-mail, vagy telefonos értesítést küld. A szállítási határidő számítása az előleg Szolgáltatóhoz való beérkezésétől számítandó az áru Szolgáltató raktárába való beérkezéséig.

2. Árujellemzők:
A forgalmazott termékek jellemzői (ár, termékleírás, méretadatok, kivitelek, határidők) változhatnak, mely változásokat a szolgáltatónak jogában áll átvezetni. A változások az online megjelenés időpontjától kezdődően érvényesek. Vevő erről tudomással bír, ezért vevő minden leadott rendelése a rendelés időpontjában érvényes termékjellemzők elfogadását is feltételezi.

3. Csomagolás:
A forgalmazott áru csomagolása javarészt dobozolt,hengerelt fóliával ellátott.

4. Árak:
A megadott árak Áfa-s fogyasztói árak, kiszállítási költség nélkül, a Szolgáltató bajai, kiskőrösi raktárában átvehetően.

5. Minimális rendelési érték:
Minimális rendelési érték nincs, de az Áruház fenntartja magának a jogot, hogy 10.000 ft- rendelési érték alatt a rendelést nem, vagy csak hosszabb szállítási határidővel teljesíti.

6. Rendelés:
A rendelés leadásának feltétele a vevő neve (számlázási cím) megadása, a szállítási cím megadása, a szállítási mód megjelölése, a kívánt fizetési mód meghatározása. A rendelés teljesítésének feltétele az előlegszámla értékének Szolgáltatóhoz való beérkezése.

7. Rendelés-visszaigazolás:
A rendelés leadását követően a Szolgáltató e-mailen megerősítést küld Vevőnek a rendelés adatainak feltüntetésével.

8. Számlázás:
A rendelés visszaigazolással egyidejűleg a rendelés bruttó áruértékének 50%-áról Szolgáltató előlegbekérő (díjbekérő) proforma számlát állít ki, és juttat el e-mailen Vevőnek. Az előlegbekérő (díjbekérő) proforma számla ellenértékének Szolgáltató számlájára történő beérkezése után Szolgáltató az előlegszámlát is kiállítja és elpostázza Vevőnek, ami a Vevő számára az előleg beérkezésének igazolásául szolgál. Az előleg befizetése nélkül a rendelés érvénytelen. Az áru Szolgáltató raktárába történő érkezéséről Szolgáltató e-mailen értesíti Vevőt, ezt követően történik a végszámla kiállítása és postázása Vevő számára, illetve személyes fizetés esetén annak Vevő számára történő személyes átadása. Mivel a méretekről mennyiségekről a vevők pontos tájékoztatást kapnak és a termékek javarészt egyedi megrendelés alapján készülnek, a Trend Padlók Kft. a termékeket nem vásárolja vissza, ezért a vásárlás előtt a megrendelést kérjük, ellenőrizzék.

9. Fizetés:
A fizetés a felkínált lehetőségek kiválasztása szerint történhet személyesen, a Szolgáltató bankszámlájára átutalással, Szolgáltató bankszámlájára pénztári befizetéssel. Bankkártyás fizetéssel és utánvéttel.

10. Áruátvétel/kiszállítás:
Az áru átvehető a Szolgáltató raktárában vagy megrendelhető a kiszállítása is egyedi díjszabás alapján. Az áru átvételének feltétele a végszámla kifizetése, a végszámla ellenértékének Szolgáltatóhoz való beérkezése.

  • Személyes átvétel esetén Szolgáltató 5 munkanapig biztosítja a termék díjmentes tárolását. Ezen időpont túllépésekor Szolgáltató napi 400 HUF+Áfa összeget számláz a tárolásért.
  • A megrendelt kiszállításokat Szolgáltató az áruraktárba érkezését és annak kifizetését követő 3 munkanapon belül teljesíti a rendeléskor megadott szállítási címre. A szállítási cím módosítása utólag (a rendelés leadását követően) is lehetséges. Ez esetben az esetlegesen felmerülő szállítási díj differenciát Vevő köteles kiegyenlíteni, ill. a Szolgáltató vállalja, hogy a differenciát 5 munkanapon belül visszatéríti. A szállítás pontos napját Szolgáltató a Vevővel egyezteti. Egyeztetett időpont hiányában a kiszállítás nem jön létre. A szállítási cím eltérhet a számlázási címtől.
    A kiszállítás lakáscímre való eljuttatást jelent, nem tartalmazza a terméket a Vevő lakásába való bevitelét. Ennek igénybevétele egyedi ajánlatkérésre lehetséges.
    Az áru átvételének hiánytalanságát és a csomagolás sértetlenségét a szállításkor a szállítólevélen írásban ellenjegyezni kell.

11. Burkolás
A padlók esetleges burkolását,lefektetését térítés ellenében egyedi ajánlat alapján van mód. Ennek igényét mindig rendeléskor kell megadni.

12. Garancia
A jótállásra és a szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvényben és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben foglaltak az irányadók.

13. Egyebek
Az Trend Padlók Webáruház honlapján való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

Adatvédelem

Tájékoztatjuk, hogy a (cég neve) az Ön személyes adatait a 2001. évi CVIII. törvénynek megfelelően a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.

Adatait harmadik félnek nem adja át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a (cég neve) alvállalkozójaként működik.

Adatainak kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek (1992. évi LXIII. törvény) megfelelően járunk el.

Bővebben Adatkezelési tájékoztatónkba olvashat.

Jótállás, szavatosság, garancia

A jótállás a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény), továbbiakban: Ptk. 248. § alapján a szerződés illetve a jogszabály alapján terheli a szolgáltatót, mely felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet utasításai az irányadóak.

A jótállási határidőn belül a fogyasztó a lentebb részletezett Ptk.-ban meghatározott szavatossági jogokkal élhet.

A kereskedőnek jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát felülvizsgáltatni a szakszervizzel, és abban az esetben, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a javítási költség a Vevőt terheli.

A fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igényekre a 49/2003. (VII.30) GKM rendeletben foglaltak az érvényesek.

A Ptk. 305-318 § alapján szolgáltató szavatossággal tartozik. Hibás teljesítés esetén a jogosult elsősorban – választása szerinte – kijavítást, vagy kicserélést követelhet, kivéve ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy aránytalan többletköltséget eredményezne.

Ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást illetve a kicserélést nem vállalta, vagy nem tud eleget tenni a jogosult megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy elállhat a szerződéstől.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Amennyiben a kötelezett határidőre nem vállalja a kijavítást, vagy nem végzi el, úgy a jogosult a hibát a kötelezett költéségére maga kijavíthatja, vagy mással kijavíttathatja.

Jogosult a választott szavatossági jogáról másikra térhet át, kár megtérítése mellett.

Garancia érvényesítése

A garancia érvényesítése postai úton történik. Mielőtt a terméket postázza, kérjük, telefonon egyeztessen ügyfélszolgálatunkkal, mert lehetséges, hogy segítségünkkel telefonon orvosolható a probléma.

A garancia érvényesítéséhez minden esetben mellékelje:

  • eredeti csomagolást
  • kiegészítőket
  • számla másolatát

Elállás joga

Az 2014. június 13-tól életbe lépett 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet szerinti távértékesítési rendszer keretében fogyasztó részére történő értékesítésre Vevőt elállási jog illeti meg az alábbiak szerint: Vevő a szerződéstől az áru átvételétől számított 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Vevő nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. A terméket Vevő köteles haladéktalanul és hiánytalanul Eladónak visszajuttatni, a visszaszállítás költsége Vevőt terheli. A haladéktalan és hiánytalan visszajuttatás kapcsán vevő vállalja, hogy legkésőbb az elállási nyilatkozat megtételét követő tizennegyedik munkanapon a terméket Eladónak visszajuttatja, vagy mindent megtesz a termék visszajuttatása érdekében, így például a terméket küldeményként feladja. Eladó köteles Vevő által megfizetett összeget az elállástól számított 14 napon belül visszatéríteni, de Eladó jogosult Vevő által kifizetett teljes összeg visszafizetését mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Vevő nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte. Eladó a visszatérítendő összegből jogosult a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő károk és a nem megfelelő kezelésből adódó értékcsökkenés megtérítésére megfelelő összeget kártérítésként visszatartani.

A 17/1999 (II.5) Korm. rendelet 5. §-a alapján a Megrendelő nem gyakorolhatja elállási jogát: hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta, olyan áru értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő (pl: kérésre összeállított konfigurációk)

Baja,2018.11.07.

Általános szerződési feltételek letöltése